Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları ve Kültür Varlıkları

ERZURUM

TESCİL EDİLMİŞ SİT ALANLARI VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI   (AĞUSTOS 2016)

Sit Alanları
Arkeolojik Sit Alanı : 97
Kentsel Sit Alanı : 3
Tarihi Sit Alanı : 3
Toplam : 103

Kültür Varlıkları (Tek yapı Ölçeğinde) 
Toplam : 
706

GENEL TOPLAM : 809

Tescilli Kültür Varlıklarının Mülkiyet ve Tahsis durum bilgileri için lütfen tıklayınız