Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şenkaya

Erzurum’un kuzeydoğusunda, yer alan Şenkaya Allahuekber dağlarının batı eteklerinde kurulmuştur. Doğu’da Selim, batıda Oltu, güneyde Sarıkamış güneybatıda Narman, Kuzeyinde Olur, kuzey doğuda Göle İlçeleri ile çevrilidir.
İlçe iklimi karasal iklim ile Doğu Karadeniz ikliminin tesiri altındadır. Yaz ayları rakımı yüksek yaylalarda serin, vadi ve düzlüklerde ise sıcak geçmektedir. Doğu kesimleri Sarıçam ormanları ile kaplıdır. 2000-2500 rakımlı yaylalar, dağların etekleri ve orman boşluklarında verimli doğal çayır ve meralar mevcuttur. İlçe toplam arazisinin büyük bir kısmını mera ve yaylalar teşkil eder.
İlçe nüfusunun çoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamakta, özellikle köylerde küçük çaplı da olsa mera ve yayla besiciliği dikkat çekmektedir. Erzurum ilçeleri arasında eğitim düzeyi oldukça belirgin, çokça göç veren bir ilçe durumundaki Şenkaya özellikle Bardız Kilimi ile meşhur olmuştur.
Narman-Oltu-Olur-Şenkaya yöresinde oluşu dolayısıyla bu yörenin ortak kültürel birikim ekseninden beslenen Şenkaya’da özellikle Orta Asya kökenli Kopuz’la başlayıp Divan Sazı ile devam eden Aşıklık geleneği varlığını sürdürmektedir.

Şenkaya’da Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
Penek Kalesi: İlçe merkezine yakın Penek Köyü sınırlarındadır. Yapımı hakkında bilgi bulunmamakla beraber 1548 yılında yapıldığı ve Osmanlı döneminde de kullanıldığı bilinmektedir.
Bardız Cami: Tarihi bir cami olup kalenin hemen arka tarafında inşa edilmiştir. Kesme taştan inşa edilen caminin mimarı kitabesinden anlaşıldığına göre, Sertzade Molla Ali’dir.
Bardız Kalesi: İlçe merkezine bağlı Bardız köyündedir Saltukoğulları tarafında inşa edilmiştir. Kale Evliya Çelebi Seyahatnamesine konu olmuştur.
Venk Kilisesi: Tarihi hakkında fazlaca bilgi bulunmayan kilisenin Roma veya Bizans dönemine ait olunduğu söylenir.
Bunların yanında Şenkaya’da bulunan diğer tarihi yapılar: Kahmıs Kalesi, Kahmıs Kilisesi, Soğmunkale kilisesidir.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 18.101’dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.