Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Erzurum-Erzincan-Kars Kış Turizmi Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi (29.05.2017)

IPA-3 Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel programı altında finansman desteği sağlanan Erzurum - Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridorunun geliştirilmesi projesi yönlendirme komitesi 2. toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayın Ramazan ÇOKÇEVİK başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ALMAZ, Bilim  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, DAP idaresi ve Kudaka temsilcileri, Erzurum, Erzincan ve Kars illerinin yerel ve genel idarecileri ile proje takım liderleri'de katıldı.

Erzurum-Erzincan-Kars Kış Turizmi Toplantısı