Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ermeni Meselesi


Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mevlüt YÜKSEL'in Emeni isyanları ve Ermenilere yönelik iskan uygulamaları ile ilgili yazılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Erzurum, Bitlis ve Mamûretülaziz Vilâyetlerindeki Ermeni İsyanları, lütfen tıklayınız.

Suriye, Halep, Musul, Zor ve Urfa Bölgelerinde Ermenilere Yönelik İskân Uygulamaları, lütfen tıklayınız.