Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yakutiye


Erzurum şehir merkezini oluşturan merkez ilçe Yakutiye günümüz itibariyle ülkede birçok küçük şehirden daha büyük ve daha fazla nüfusa sahip önemli bir ilçemizdir. Yakutiye ilçesi adını, İlhanlı Devletinin Sultanı Olcayto Han zamanında Gazan Han ve Bolugan Hatun adına Cemalettin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 tarihinde yaptırılan ve günümüzde İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak kullanılan Yakutiye Medresesinden almıştır. İlçenin tarihi Erzurum tarihiyle yan yana, iç içedir. O kadar ki, Anadolu’da ve dolayısıyla Erzurum’da yerleşen muhtelif uygarlıklara ait tarihi ve kültürel yapının önemli bir bölümü ilçede bulunmaktadır.
İlçede bulunan tarihi eserlerin büyük çoğunluğu Saltuklular ve Selçuklular döneminin izlerini taşımaktadır.

Yakutiye’de Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
Erzurum Kalesi, Tepsi Minare (Saat Kulesi), Kale Mescidi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Rüstem Paşa Bedesteni (Taş Han), Lala Paşa Camii, Gümüşlü Kümbet, Karanlık Kümbet, Cimcime Sultan Kümbeti, Rabia Hatun Kümbeti...
Aziziye Tabyası: Osmanlı - Rus savaşı 93 harbine şahitlik eden tabya Kars yolunun güvenliğini sağlamak için Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 193.602’dir

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız