Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Rabia Ana Kümbetine Kitabesi Asıldı.

Rabia Ana Kümbetine Kitabesi Asıldı.
XIII. Yüzyılda yaşayan ilk Türk kadın şairlerinden olduğu bilinen Rabia Ananın Sultan Melik mahallesinde bulunan türbesine, İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan kitabesi yaptırılarak asıldı .