Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ninniler

Ninni, çocuğun yada bebeğin uyumasını kolaylaştırmak amacıyla ya da ağlamasını dindirmek için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen manzumedir. Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Erzurum ve çevresinde 'nenni' olarak bilinen ninnilerden bir kaç örnek;

Bebeğin beşiği bakır ben sallarım tıkır tıkır, İçindeki aslan Bekir nenni bebek, nenni bebek

Benim kızan nar tanesi anasının bi tanesi uykusunun bir çaresi nenni kızım nenni nenni

Dandini dandini dan iki yıldız saydım on iki ortadakinin yarısı gel benim kızımın dayısı nenni

Elma attım yuvarlandı gem beşiğe dayandı beşikle bebek uyandı nenni bebeğim nenni

Hu hu hu billah oğluma uyku ver Allah uyusun da büyüsün  nennl yavrum nenni

Kuzu meler anasına kuşlar uçar yuvasına İşte geldim bir yaşıma nenni bebek neni

Oğlum oğlum yürûdü ak donunu sürüdü haydi büyü koş oğlum tarlayı diken bürüdü uyu yavrum nenni büyü yavrum nenni

Uyu bebeğim uyusana yavaş yavaş büyüsene sütüm yok ki verim sene nenni bebek nennl