Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Beddualar

Ağzın tad görmesin
Ağzın imansız gapana
Ağzın kitlene
Allah belani versin
Allah birin iki etmesin
Allahın dan bulasan (bulasın)
Allah canın ala
Allah cezan vere
Allah'ın hışmına uğriyasan (uğrayasın)
Anasız babasız galasan (kalasın)
Anan baban gorbagor ola
Ayağın daşli gözün yaşli ola

Baba boğazan çıha
Baba çıha
Baba duta
Baban Öle
Baba yiyesen
Baba vura
Başan gara gele
Başın bata
Bemirat galasan
Bemirat olasan
Bemirat tahtasına uzanasan
Boğazan şiş gire
Boyun batsın
Boyun devrüle
Bunculah galasan

Canın cehenneme
Cehennem Zebanisi
Cennet yüzü görmeye sen

Çaresiz galasan (kalasın)
Çarmıha gelesen
Çenen düşe
Çenen kitlene

Darda galasan
Davun boğazan çıka
Damın tuta
Davunun peşi
Davun vuracah

El açıp dilenesin
Elin kolun kırıla
Ellerin kırıla
Ellerin yanına uzana
Ellimin kori
Er bula yer bulamayasan
Evinde ölmeyesen
Evsiz barksız galasan

Gan gusasan
Gazaba uğrayasan
Geberecek
Geberesen
Gidişin ola gelişin olmaya
Gorbagor olasan
Görüp göreceğin bu ota
Gözen dizen dura
Gözlerin avucan gele
Gözlerin toprak doyura

Hazan yaprağı gibi sararasan
Hışıma gelesen
Heram it gani ola

İmansız geberesen
İnim İnim inleyesen
İyi günün bu ola

Kapın kapana
Kor olasan
Kurda kuşa yem olasan

Lal olasan
Lanet suratına
Lime Lime doğranasan

Murad alamiyasan
Muradın gözünde gala
Muratsız galasan
Mürüvetsiz galasa

Naçar galasan
Namerde muhtaç olasan
Nana muhtaç olasan

Ocağın bata
Ocağın sone
Olmaz olaydın
Oyum oyum oyulasan

Ölesen
Ölün çıha

Parçalanasan
Parça tike olasan
Patliyasan

Rağbetsiz olasan
Rahat yüzi görmiyesen
Rezil olasan

Sebepsiz ocağın sone
Sebep olan sebepsiz galasın
Seni ne diyim olasan
Seni yere giresen
Sufatıın arkan döne
Sürüm sürüm sürünesen

Şerre uğriyasan
Şevkin söne
Şişesen

Taş kusasan
Teneşire uzanasan
Toprah başan
Topun devrüle
Topun gaha

Ummiyasan
Uyuz olasan

Vurulasan
Vurucin vura
Vuruci dalından vura
Vurgunun vura


Yarı yolda galasan
Yere girecek
Yerin dibi
Yerin dibine girecek
Yer dibine giresen
Yüzün töküle

Zehir zıkkım ola
Zehir zıkkım yiyesen
Zıkkımın köki
Zıkkım ola