Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

#KadınaElKalkamaz #KADES

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sürekli, etkin ve önleyici nitelikte, kurumlar arası eşgüdümün en üst seviyede sağlandığı ve toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı politika ve uygulamalar mücadelenin başarısı açısından son derece önemlidir.

  • #KadınaElKalkamaz
  • #KadınaElKalkamaz
  • #KadınaElKalkamaz
  • #KadınaElKalkamaz
  • #KadınaElKalkamaz
  • #KadınaElKalkamaz#KADES lütfen tıklayınız