Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

COVİD-19 Sonrası Turizm İyileşmesi UNDP’nin Dijital Pazarlama ve Ürün Geliştirme Eğitimi.

COVİD-19 Sonrası Turizm İyileşmesi UNDP’nin Dijital Pazarlama ve Ürün Geliştirme Eğitimi Çalıştayı Yapıldı.
Eğitim, UNDP’nin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası(EBRD) İş Birliği ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı’nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında düzenlenmektedir.
Proje neticesinde oluşturulan raporların bulguları, destinasyonların her birinde yerel turizm aktörleri ile paylaşılmış ve Erzurum İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyelerinin katılımı ile UNDP'nin koordinasyonunda, UNWTO uzmanı Seda Kutluk tarafından Ürün Geliştirme ve Turizm Ürünü Pazarlama ve İletişimi eğitimi verilmiştir.
COVID-19 salgınının ardından turizm endüstrisinin iyileşmesini desteklemek üzere tasarlanan projede pilot destinasyonlar Erzurum, Isparta ve Mardin olarak belirlenmiştir. Turizm talebinin artırılması, kültürel ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlama stratejilerinin güçlendirilmesi amacıyla her destinasyon için Dijital Pazarlama ve Ürün Geliştirme Raporu hazırlanmıştır. Raporların odak noktası, özellikle COVID-19 sonrasında pilot destinasyonlarda özel ürünler geliştirmek ve destinasyon pazarlamasında dijital araçların kullanılmasıdır.
İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda yapılan COVİD-19 Sonrası Turizmde İyileşmeyi Destekleyici Teknik Destek İşbirliği Projesi Eğitim Çalıştayına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, TÜRSAB Başkanı Nuh Şenol, TGA Koordinatörü Mete Aras, UNDP Türkiye Proje Sorumlusu Büşra Çelik Çelen, Resmi Kurum ve Kuruluşların Sorumluları, Turizm Sektör temsilcileri katıldı.