Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hüseyin Sümmanioğlu ve Aşık Ruhani'ye Vefa.

Anadolu’da aşıklık geleneğinin adeta beşiği olan Erzurum’da yaşayan iki halk ozanı anıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi yıllardan beridir sahip çıktığı ve her fırsatta destek olduğu aşık ve ozanlara yönelik bir örnek faaliyet daha gerçekleştirdi. Erzurumlu Aşık Sümmani'nin torunu Aşık Hüseyin Sümmanioğlu ve Aşık Ruhani'ninde hazır bulunduğu programda aşıklar türkü söyledi, atışma yaptı. Her gün usta ozanın çırakları Sıtkı Eminoğlu, İhsan Yavuzer, Ertuğrul İmamoğlu, Necati Kaya ve İsrafil Daştan'ın katıldığı programa her yaştan katılım olması dikkat çekti. Baki Çetin'in sunduğu programın ilk bölümünde ustalar çırakların eserlerini dillendirdi. Daha sonra söz alan Hüseyin Sümmanioğlu, kendilerine gösterilen vefadan dolayı teşekkür ederek aşıklık ve ozanlık geleneğine sahip çıkılmasının Türk kültürü açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Erzurum Âşıklar ve Şairler Derneği Başkanı Nurullah Özkılıç, aşıkların milli kimliğimizin yaşayan efsaneleri olduğunu belirterek, “Milli vatan davamızın temsilcileri, halk edebiyatçıları ve kültür elçileri olan halk ozanlarımız kültürümüzün, geleneğimizin en önemli mensuplarıdır. Bizler bu mensubiyet bilinciyle büyüklerimizin çizdiği Dadaş ufkuyla Şehri Mübarek'in kültürünü, örf, adet ve geleneğini gelecek nesillere aktaracağız” diye konuştu.