Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İspir

İspir Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz kıyılarına ve Kafkaslara bağlayan ve tarihin çeşitli dönemlerinde askeri ve ticari amaç ile kullanılan doğal ve tarihi yollar üzerinde kurulmuştur.
Dünya’nın en hızlı akan nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri de İspir’den doğmaktadır ve İspir sahip olduğu 76.865 hektar orman arazisi ile Erzurum’un en fazla orman arazisine sahip ilçesi durumundadır.
İspir iklimin verdiği avantajla meyve ve sebze yetiştiriciliği bakımından özellikle zengindir. Dut ve dut mamulleri (pestil, kuru dut, pekmez, köme vs.) en önemli geçim kaynaklarından biridir. Bölgede fasulye yetiştiriciliği yaygındır ve yöresel işaretli ürün ‘İspir Fasulyesi’ yurt genelinde meşhurdur.
Son yıllarda seracılık ve özellikle arıcılıktan da ilçe ekonomisine hatırı sayılır bir girdi sağlanmaktadır. Günümüz itibariyle ilçede birkaç yerde başta Alabalık olmak üzere suni balıkçılık üretimi de yapılmaktadır.
İspir Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinin kesiştiği alanda bulunmasından dolayı hem karasal iklim hem de deniz iklimi arası bir geçiş yeri olup, ağırlıklı olarak karasal iklim özelliklerine sahiptir. Bu iklim özeliği, aynı anda farklı iklimlerin oluşmasına da yol açmaktadır. Erzurum’un diğer ilçelerine nazaran İspir’de kışlar daha ılıman geçmektedir. İlçe tarihi ve doğal güzellikler bakımından da oldukça elverişli özelliklere sahiptir.
Pazaryolu ile birlikte yer almış olduğu Çoruh havzasında Doğu Karadeniz kültürüyle yoğun etkileşim içinde zenginleşen ve özellikle halk oyunları, atma türküler ve folklör bakımından Doğu Anadolu ve Karadeniz sentezli bir içerik görülen İspir’de mutfaktan müziğe kadar zengin bir kültürel birikim söz konusudur.

İspir’de Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
İspir Kalesi: Erzurum yolu üzerinde, şirin bir tepenin üzerinde kurulu bulunan kale Saltuklular tarafında inşa edilmiştir.
İspir Camii: İlçe merkezinde inşa edilmiştir. Saltuklular tarafında inşa edildiği bilgisi mevcuttur.
Tuğrul Şah Camii: İlçenin çarşı merkezinde bulunan camiyi Emir Atabey Erdem Şahın Tuğrul Şah adına 1200-1225 yılları arasında yaptırmış olduğu bilinmektedir.
Melik Halil Gazi Camii: İlçenin çarşı merkezinde inşa edilen cami Selçuklu dönemine ait bir eserdir.
Kadıoğlu Medresesi: Çarşı merkezinde yer alan medrese Erzurum Müftüsü Kadızâde Mehmed Efendi tarafından 1725-1726 yılları arasında yaptırılmıştır.
Elmalı Mağarası – Zindan Mağara: İspir’in merkezine bağlı Madenköprü beldesine yaklaşık 1,5 km uzaklıkta bulunan Elmalı Mahallesindedir. Mağara fosilleşmiş durumdadır.
Öte yandan günümüz itibariyle Yedigöller bölgesi - Çamlıkaya, Taşlıca- Hotar, Ardıçlı- Devedağı , Sırakonaklar - Davalı Yayla - Kaçkar , Çamlıca yaylası gibi tırmanma, yürüyüş ve gezi yerleri ile de her geçen gün daha da fazla ilgi gören İspir’de ayrıca Akkoyunlu Harabeleri, Numanpaşa Köyü Kalıntıları, Saltuklu Mezarları, Petekli Manastırı, Sandık Kalesi, Maden Kalesi, Cankurtaran Kalesi gibi daha bir çok ören yeri ve harabeler ile; Çirkini Baba, Hacı Abbas, Delibaba, Kavaktepe gibi ziyaret makam ve mekanları da bulunmaktadır.
Dağ ve yürüyüş sporları bakımından da elverişli bir doğaya sahip olan İspir’de başta 3933 rakımlı Kaçkar olmak üzere Verçenik dağlarından söz etmek gerekmektedir.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 14.469’dur.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.