Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Pasinler

Pasinler geniş ovalık bir alanda ve bu ovayı çevreleyen yer yer tatlı ya da dik meyilli sırtlardan oluşan bir ovada kurulmuştur. Geniş ölçüde tahıl ekimi ve hayvancılık ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi geçmişte buraya adını veren Hasankale’dir.
Aşağı ve Yukarı Pasin Köylerinin kaza merkezi olan Pasinler - Hasankale’nin tarihi M.Ö. 4000 li yıllara kadar dayanmaktadır. Urartular döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Pasinler 9.asırdan itibaren Anadolu üzerine yapılan akınlar neticesinde Oğuz Türkleri’nin hakimiyetine ve ardı sıra Erzurum’a hakim olan Türkler’in eline geçmiştir. Tarihteki Pasinler Savaşı Anadolu Tarihi açısından ayrıca önem taşımaktadır.
Pasinler arazi olarak Doğu Anadolu Bölgesinin bu bölümünde, jeolojik çağlarda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin izlerini taşır. Yöredeki sıcak su kaynakları da hep bu iç kuvvetlerin eseridir. Pasinler Erzurum’a göre yazların daha sıcak, kışların ise soğuk ve dolayısıyla da karasallığın daha etkili olduğu bir ilçedir.
İlçede tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır. Son dönemlerde tarımsal ekonominin yanında özellikle et ve süt hayvancılığında önemli gelişmeler yaşanmaktadır.
Termal zenginlik Pasinler’in en önemli turistik çekim kaynağı durumundadır. Pasinler’deki en eski kaplıca, 1390 yılında yapılan 1749 ve 1892 yıllarındaki onarımlarla günümüze kadar ulaşan Büyük Kaplıca’dır
Horasan’la birlikte yer aldığı havzada adeta bu kültürel birikimin Erzurum merkezinde canlanmasına vesile olan bir kültürel özellik gösteren Pasinler, Hasankale kültürü tarih boyunca gerek eğitim ve gerekse kültür bağlamında merkezle kaynaşan ve kavileşen bir nitelik taşımaktadır.

Pasinler’de Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
Pasinler Kaplıcası: Pasinler ilçesinde birçok kaplıca bulunur. Bu kaplıcalar ilçe için önemli bir değer niteliğindedir. Gerek kaplıca ve termal hizmetleri ve gerekse otelcilik anlamında ülke çapında ilgi gör-mektedir.
Hasankale: İlçe merkezinde Hasan Dede dağına kurulan kale ismini Moğol kökenli Sutaylılardan Sutay Noyan’ın oğlu Hacı Togay’ın oğlu Hasan’ın adından almış ve Hasan Kalası diye anılmıştır. 1048 yıllında yapılan tarihi Pasinler Savaşı sırasında Selçuklu Devleti Bizans ordularını yenerek kaleyi teslim almıştır.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 29.302’dir

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.