Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tekman

Erzurum’un güneyinde yer alan Tekman oldukça dağlık ve engebeli bir yerleşim alanına sahiptir. İlçede bitki örtüsü bakımından ormanlık alanlar yok denecek kadar az olsa da, güneyindeki Erzurum-Bingöl yaylalarında geniş otlak ve çayırlar mevcuttur.
Kuzey Batısında Palandöken Dağı, Kuzeyinde Kargapazarı Dağları, Doğu ve Güney Doğusunda ise Bingöl Dağları bulunmaktadır. Türkiye’nin en önemli akarsularından Aras Nehri İlçenin sınırları içerisinden geçmektedir. İklim olarak Doğu Anadolu’ya özgü, karasal iklimin hakim olduğu Tekman da yazlar kısa ve serin, kışları ise 7 – 8 ay gibi oldukça soğuk ve uzun geçmektedir. İlçenin ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayalıdır. Yaylalarda ve meralarda koyun yetiştirilir. İlçe toprakları tarıma elverişli değildir. Bununla birlikte kısıtlı miktarda buğday, arpa, çavdar, patates ve diğer yem bitkileri yetiştirilmektedir. İlçede süt ve süt ürünleri konusunda da çalışmalar yapılmaktadır.
Köylerde arıcılık ve organik bal üretimine yönelik gelişmeler yaşanmaktadır. Yörede üretilen bal şehirde ve ülke genelinde ilgi görmektedir. Bunun yanında özellikle ilçe merkezi ve köylerde deneme mahiyetinde kurulan küçük ölçekli halıcılık kurs ve atelyelerinde de uzun vadede kazanımlar elde edilebilecek çalışmalar yapılmaktadır.
Tekman oldukça yakın olan Hınıs Boğazı ilçeleri Karayazı ve Hınıs gibi yörenin ortak kültürel dokusundan beslenen ve Güneydoğu Bölgesi’nin gelenek görenekleriyle halk oyunlarından da etkilenerek kendi ritüellerini oluşturmuş bir ilçedir. Bu yönüyle de engin Anadolu birlikteliğinin ve kaynaşmış Anadolu kültürünün bir örneğini vermektedir.

Tekman’da Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
Tekman Termal Turizm Merkezi, Maman, Hamzan Kaplıcaları: Bikarbonatlı, Klorürlü, Sodyumlu, Karbondioksitli, kısmen radyoaktif bir bileşime sahiptir.İçme ve banyo kürleri için idealdir.
Tekman Mağarası: Kalaycı köyünde iki büyük oyuktan müteşekkil bir yapıdır. İçinden dar bir merdivenle çıkılan iki katlı doğal bir görünüme sahiptir.
İlçede ayrıca Gülbaba, Aktaş, Huribaba, Arapdede, Çiçekli, Gökbaba, Kırklar gibi muhtelif ziyaret makam ve mekanları bulunmaktadır.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 26.792’ dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.