Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Aşkale

Erzurum’un 53 km. batısında, Erzincan’ın 120 km doğusunda yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 2300 km² dir. Doğusunda Ilıca - Aziziye ilçesi, batısında Erzincan’a bağlı Çayırlı ve Tercan ilçeleri, kuzeyinde Bayburt, güneyinde ise Çat ilçeleri ile çevrelenmektedir.
İlçede Doğu Anadolu Bölgesinin tümünde olduğu gibi karasal iklim hüküm sürmektedir. Kışlar uzun, soğuk ve karlı; yaz mevsimi kısa, sıcak ve kurak geçmektedir.
Batı - Doğu istikametinde uzanan (E-80) transit yolu üzerinde konumlanan Aşkale, Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bayburt-Trabzon yollarının kesiştiği yerde, tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaktadır. Bir kısmında geniş meralar bulunan İlçe arazisi genelde kalkerlidir. Bu arazide, maden devrine ait linyit ve bol miktarda krom yatakları da bulunmaktadır. İlçe de bir dönem kömür Ocakları işletilmiştir.
İlçenin köylerdeki nüfusunun tamamına yakını çiftçilik ve hayvancılıkla meşgul olmaktadır. İlçe merkezinde ise nüfusun önemli bir kısmı küçük ölçekli ticaret ve tarımla uğraşmaktadır. İlçede kurulu Aşkale Çimento Fabrikasının ilçe ekonomisi bir yana şehir ekonomisine de oldukça önemli bir katkısı bulunmaktadır.
Aşkale özellikle halk kültürü, folklör ve müzik birikimi olarak batı ile bir geçiş noktasında oluşu ve kısmen Bektaşi geleneğiyle de ilintili oluşu dolayısıyla büyük Anadolu medeniyet birikimi açısından zengin bir kültürel tarihe ve birikime sahiptir.

Aşkale’ de Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
Cinis Höyük: İlçe merkezine 19 km uzaklıktaki Ortabahçe beldesindedir. Buradaki tarihi yerleşmenin tunç devrine kadar geriye gittiği bilinmektedir. Cinis Höyük’te Urartu dönemine ait yapıların da olduğu söylenir.
Aşkale Kalesi: Aşkale’de ilk yerleşim yerinin olduğu bölgede kurulmuştur. Yüksek bir tepede inşa edilen kalenin kimler tarafında yapıldığı ile ilgili bir bilgi yoktur. Zamanla tahrip olan kale günümüzde neredeyse yok olmuş durumdadır. Ayrıca Cinis, Pırtın ve Küçük Geçit kalelerini de saymak gerekir.
Evreni Kümbeti: Atlı Konak Kümbeti - Evrenli Kümbeti diye de bilinen kümbet Aşkale’ye 25 km mesafedeki bir tepe üzerinde inşâ edilmiştir. Harap durumda olup, kitabesi yoktur. Üslup özelliklerine göre XV. yüzyılda yapıldığı ve bir Türk büyüğüne ait olduğu sanılmaktadır.
Ağveyis Hanı: İlçe merkezine 33 km uzaklıkta yer alan han mimari bakımdan Osmanlı dönemi eseri olarak tahmin edilmektedir. Yavuz Sultan Selim zamanında yapılan han 3 odalı 9 kemerlidir.
Hacıbekir Kervansarayı: İlçe merkezine 35 km uzaklıkta bulunan Hacıbekir Köyündedir. Kitabesi bulunmadığı için tarihi hakkında bilgi mevcut değildir. Rivayete göre 12. yy’da Bizanslılar tarafından inşa edildiği sonra Selçuklular tarafından onarılıp kervansaray olarak kullanıldığı söylenmektedir.
Ziravank Harabeleri: İlçe merkezine, 17 km. uzaklıkta, Koşapınar ve Gölören köyleri arasında, antik dönemlere ait bir şehir kalıntısıdır. Burada Roma, Bizans, Osmanlı dönemine ait cami, kilise, han ve hamam kalıntıları bulunur.
Kop Şehitleri Abidesi: İlçe merkezine 27 km uzaklıkta bulunan Kop dağı sırtlarındadır. 1963 yılında yaptırılmıştır.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 23.130’dur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.