Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Olur

15.yüzyıl ortalarından bu yana Ahıska, Şavşat, Çıldır, Ardanuç, Tortum, Oltu, Olur, Yusufeli adı ile beş bölgede beş kola ayrılan Atabekler yurdu olarak bilinen coğrafyada yer alan Olur, Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz bölümü arasında yüzey şekilleri ve iklim başta olmak üzere bir geçiş noktası olma özelliği gösterir.
Daha çok Doğu Karadeniz ikliminin egemen olduğu ilçede Alabalık ve Akdağ orman serilerinde 15-20 metre yüksekliğinde sarı çam ağaçları başta olmak üzere karışık ormanlık alanlara da rastlanmaktadır.
İlçenin güney batı kesiminde her türlü dağ ve av turizmine uygun avlaklar ve kayalıklar mevcut olup; yurdumuzda nesli azalan dağ keçisi, ur kekliği ve diğer yaban hayvanları mevcut yasalar çerçevesinde avlanabilmektedir.
İlçedeki rakım farklılığına paralel olarak organik ortamda narenciye hariç her türlü meyve ve sebze yetiştiriciliği de yapılabilmektedir. Yöre halkının geçim kaynakları genellikle tarımla sağlanmakta olup, yüksek rakımlı köylerde hayvancılıkta yapılmaktadır. Son yıllarda ilçede göze çarpan arıcılık, organik balcılık gibi küçük ve orta ölçekli girişimlerle yöresel işaretli ürünler arasında yer alan Karnavaz Pekmezi’ni saymak gerekmektedir.
Kültürel ve folklorik bağlamda Artvin, Ardanuç kültürüyle de kaynaşan Olur’da Oltuya sınır Çataksu ve Yeşilbağlar köylerinde Oltu taşı da çıkarılmaktadır. Erzurum’un en uzak ilçesi olan Olur’un bu kaynaşmış ve üretime dönük kültürel yapısı önem arz etmektedir.

Olur’da Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
Vank Kalesi ve Kilisesi: Keçili köyünde bulunur. Kitabesi yoktur. Hangi dönemde yapıldığı belli değildir. Fakat Bizans veya Roma döneminde kaldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde büyük tahrip görmüştür.
Kivi Mağarası: İlçe merkezine bağlı Yıldızkaya köyündeki mağara ilçe merkezine 40 km uzaklıktadır, mağaradaki sarkıt ve dikitler oldukça dikkat çekicidir. Duvarlarında çeşitli resim ve figürler bulunan mağaranın milattan önceki dönemlerden kaldığı söylenmektedir.
Beğendik Alabalık Gölü: Suni Balıkçılık yapılan sayfiye yeri olarak bilinen Beğendik Gölü ile Serikli Gölü ve Çataksu-Taşlıköy-Or-manağzı sınırları içinde yapılan Ayvalı Barajı ve Hidroelektirk Santralı ile Olur İlçe Merkezine 9 km. uzaklıkta yer alan Olur Kaplıcaları önemli mekanlardan sayılmaktadır.
Tahta Camii: Çataksu Köyünde yer alan 400 yıllık tarihe sahip Osmanlı eseri olan cami ahşap işçiliği ile dikkat çekmektedir..
Ayrıca ilçede Köprübaşı, A.Karacasu ve Beğendik ve Eğlek köylerinde oldukça eski gözetleme kaleleri bulunmaktadır. Sereklek, loplop ve Şamatur gibi sayfiye yerleri ile Filizli, Ilıkaynak, Keçili köylerindeki kilise kalıntıları ile Sarı Baba, Karaoğlan, Mikaf gibi ziyaret makam ve mekanları da önemli ziyaret yerleridir.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 6.398’dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.