Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Hınıs

Karaçoban ve Karayazı ile birlikte Hınıs Boğazı’nda yer alan Hınıs Erzurum’un güneyinde engebeli ve çevresi dağlarla kaplı bir ova üzerinde kurulmuştur. Tabiat yapısı ve iklim özellikleri bakımından Erzurum’dan ve çevresinden az da olsa farklıdır. Erzurum gibi karasal bir iklime sahip olmasına rağmen, kış aylarında Erzurum’dan 5 ile 10 derece daha sıcaktır.
İlçede özellikle kırsal kesimde halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. İlçede geçim kaynağı olarak hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır. Hem ekim hem de satış bakımından tarımsal faaliyetlerde yapılan Hınıs’ta özellikle ülke çapında şöhrete sahip ‘Hınıs Fasulyesi’ nden söz etmek gerekir.
İlçe de her geçen yıl gelişen bir organize sanayi sitesi bulunmakta olup; Hınıs’ın Kuzeydoğu ve Güneydoğu Türkiye’yi birbirine bağlayan yol üzerinde olması, ilçenin ekonomi alanında gelişmesini sağlamakla birlikte ticari anlamdaki uzun vadeli avantajını da korumaktadır. Ayrıca ilçe kanyonları ve nehirleri, doğal ve tarihi güzellikleri ile kültür turizmi için potansiyel taşımaktadır.
Varto ve Bulanık üzerinden Muş’la birleşen bir kültürel etkileşimle zenginleşen Hınıs oldukça zengin bir müzik ve folklör birikimine sahiptir. Özellikle Hınıs Türküleri’nden söz etmek gerekir.

Hınıs’ta Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
Hınıs Kalesi: Hınıs deresinin batısında inşa edilmiştir. Yüksek ve dağlık bir tepede inşa edilen kalenin tarihi hakkında pek bilgi yoktur. Fakat Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde anlatıldığına göre bu kale Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın amcası tarafından inşa edilmiştir.
Ulu Cami- Alaaddin Bey Camii: İlçe merkezinde kurulan cami 1734 yıllında inşa edilmiştir. Muş beylerinden Alaaddin Bey tarafından inşa edilmiştir. Cami kare yapılı olup inşasında kesme taş kullanılmıştır.
Kolhisar Medresesi: Cami ve medrese tarzında inşa edilmiştir. 19. Yüzyıl’da Şeyh Mahmud El Feyzi tarafından inşa edildiği bilinmektedir.
Öte yandan Hınıs’ta yer alan tarihi değere sahip diğer yerler arasında Toprakkale, Zirnak Kalesi ve Kümbeti, Seyyit Ömer Halil Türbesi gibi yapılarla Güzelbaba, Mamahatun gibi ziyaret makam ve mekanları da bulunmaktadır.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 26.163’tür.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.