Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Pazaryolu

Pazaryolu İspir´e 23 km. uzaklıkta Erzurum-İspir-Rize Karayolu üzerinde düzlük ve yeşillik etrafı dağlık ortası bağlık bir alana kurulmuştur. Erzurum’un Kuzey Batısında, Karadeniz Bölgesine sınır bir bölümde yer almaktadır.
İlçenin adı daha çok İspir’le birlikte anılmasına rağmen son yıllarda kendi adını duyuran Pazaryolu ilçe sınırlarından geçen Çoruh Nehri ile ve son dönemlerde ilçede yapılan festivallerle turizm anlamında bir takım kazanımlar elde etmiştir.
Pazaryolu’nda özellikle Çoruh vadisinde ve Çoruh nehrine inen dere yataklarında meyvecilik ve sebzecilik yapılmaktadır. Daha yüksek rakımlı köylerde hayvancılık ön planda yer almaktadır.
Pazaryolu yöresi aynı zamanda intansif arıcılık için Türkiye’de bulunan ideal merkezlerinden biridir. Jeolojik yapı, toprak yapısı ve bitki örtüsü yüksek değerde ve kalitede bal üretimi sağlamaktadır. Bugüne kadar yörede kişisel girişimlerle ve geleneksel usullerle üretilmesine rağmen elde edilen balın bütün ülkede aranır ve istenir olması bu hususu teyit etmektedir.
Erzurum’un diğer ilçelerine nazaran Pazaryolu’nda kışlar daha ılıman geçmektedir. Tarıma oldukça elverişli alanlar yörede tarımı uzun vadede güçlendirecek özelliklere sahiptir. Son 10 yıl içinde ilçe ciddi göç vermiş durumdadır.
İspir’le birlikte yer almış olduğu Çoruh havzasında Doğu Karadeniz kültürüyle yoğun etkileşim içinde zenginleşen ve özellikle halk oyunları, atma türküler ve folklör bakımından Doğu Anadolu ve Karadeniz sentezli bir kültürel dokuya sahip olan Pazaryolu bir yandan içinde yer aldığı Çoruh havzasını renklendirirken öbür yandan da kendine has mutfaktan müziğe kadar zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapmaktadır.

Pazaryolu’nda Tarihi ve Doğal Mekanlar Başlıca Şöyledir;
Çoruh Nehri: İlçenin sınırından geçen Çoruh nehri su debisi, su miktarı ve sezon uzunluğu gibi tabii özellikleri nedeniyle çeşitli su sporlarına oldukça uygundur. İlçe, bu özelliği ile özellikle Rafting yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
Bu çerçevede Pazaryolu’nda her yıl festival düzenlemeleri yapılmakta ve bu festivalle birlikte Su sporları Rafting yapılabilmektedir.
2017 yılı Nüfus verilerine göre nüfusu 3.662’dir

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.